Izvirzīti pretendenti Eižena Āriņa balvai datorikā 2016

12.05.2016

Jau desmito reizi notiks profesora Eižena Āriņa balvas pasniegšana, godinot Latvijas informācijas tehnoloģiju (IT) nozares spožākos un inovatīvākos prātus. Finālam izvirzīti septiņi pretendenti, kuru zinātniskā darbībā vai izstrādātie risinājumi būtiski sekmējuši vairāku nozaru attīstību un konkurētspēju. Balvas laureāti tiks nosaukti svinīgajā apbalvošanas ceremonijā 26. maijā.

Profesora Eižena Āriņa balvu datorikā pasniedz uzņēmums “Exigen Services Latvia”, Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības fonds. Šogad pretendenti varēja iesniegt pieteikumus divās kategorijās: par nozīmīgu teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā, kā arī par praktisku ieguldījumu IT jomā, izstrādājot un ieviešot novatoriskus un sabiedrībai aktuālus IT risinājumus. Izcilākie IT teorētiķi un praktiķi saņems īpašu zelta medaļu, diplomu, kā arī stipendiju EUR 2500 apmērā.


 

Par nozīmīgu teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā izvirzīti:

 

habil.math. Aivars Lorencs

Matemātiķis, saistīts ar datorikas pirmssākumiem Latvijā. Guvis atzīstamus panākums, kaut arī zēna gados zaudējis redzi. Zinātņu kandidāta disertāciju viņš aizstāvēja matemātiskajā loģikā un algoritmu teorijā. Zinātņu doktors matemātiskajā kibernētikā, LU Fizikas un matemātikas fakultātes profesors. Strādājot Elektronikas un datorzinātņu institūtā, viņa darbs bija saistīts ar matemātiskā aparāta izveidošanu konkrētu signālu un attēlu apstrādes pielietojumu uzdevumu risināšanai un šajā jomā viņš aktīvi turpina darboties joprojām. Devis lielu ieguldījumu datorzinātnes teorijas attīstībai Latvijā, izstrādājot teorētiskos pamatus tēlu pazīšanas, objektu klasifikācijas, kriptogrāfijas, signālu un attēlu apstrādes risināšanai. Viņa izstrādātās pieejas veicina signālu un attēlu apstrādes attīstību, piedāvājot ātrdarbīgas objektu atpazīšanas un klasifikācijas metodes, kas aktuālas, piemēram, medicīnā (ļaundabīgu ādas veidojumu atpazīšanā), pārtikas rūpniecībā (svešķermeņi), mežsaimniecībā (koku sugu identificēšana). Saņēmis Valsts apbalvojumu – Atzinības krustu par sevišķiem nopelniem Latvijas labā.

habil. Sc. ing., Prof. Jurijs Merkurjevs

Zinātniskās skolas sarežģītu sistēmu modelēšanā un simulēšanā Latvijā dibinātājs un vadītājs. Viņa vadībā ir izstrādāti jauni efektīvi risinājumi modelēšanas un simulēšanas metodoloģijā (tai skaitā simulēšanā sakņotā optimizācijā, simulēšanu atbalstošā vizualizēšanā un modeļu kvalimetrijā), kā arī simulēšanas integrācijā ar sarežģītu sistēmu analīzes, optimizācijas un vadības uzdevumiem, kas atver jaunas iespējas sistēmu simulēšanas metodoloģijas praktiskai pielietošanai tautsaimniecībā. Viņa vadībā izstrādātā platforma vides un tehnoloģisko sistēmu monitoringam ir aprobēta Latvijas pašvaldībās, veicot Daugavas plūdu, Lubānas ezera, Madonas pilsētas un novada mežu monitoringu.


 

Par praktisku ieguldījumu IT jomā, izstrādājot un ieviešot novatoriskus un sabiedrībai aktuālus IT risinājumus nominēti:

 

Sergejs Kodors, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektors

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Valsts Zemes dienesta sadarbības ietvaros izstrādājis IT risinājumu automātiskai lāzerskenēšanas datu apstrādei valsts mērogā un iegūt vektorkartes ar būvju aprisēm. Izstrādāta metode pilnīgi automātiskai būvju atpazīšanai 3D lāzerskanēšanas mākonī. Šī pieeja būvju atpazīšanai atšķiras no klasiskajām pieejām, jo ļauj atpazīt būves arī ar nestandarta jumta formu, kas šobrīd pasaulē kļūst aizvien populārāk. Perspektīvā programmatūra ir paredzēta pilna spektra zemes virsmas objektu pilnīgi automātiskai atpazīšanai, piemēram, tādu objektu kā veģetācija, ceļi, iekšzemes ūdeņi u.c., nosakot ģeotelpisko objektu robežas ar augstu precizitāti.

Dr.h.c. Valdis Lokenbahs

Dr. Valdis Lokenbahs ir viens no Latvijas IT nozares celmlaužiem, aktīvi iesaistoties nozares izveidē Latvijā 90-to gadu sākumā, kad vadīja lielāko Latvijas IT uzņēmuma a/s DATI (sākotnēji – Softwarehouse Rīga, vēlāk – SWH Informatīvās sistēmas). Viņa vadībā uzņēmums nepilnu 10 gadu laikā izauga līdz 500 darbinieku korporācijai, kas pildīja ārvalstu pasūtījumus vairākiem desmitiem pasūtītāju no ASV, VFR, Austrijas, Šveices, Lielbritānijas u.c. Radījis simtiem IT nozares darba vietu Latvijā, ar savu profesionālo darbību veicinājis Latvijas eksporta attīstību, bijis vairāku Latvijā nozīmīgu IT organizāciju dibinātājs – LIKTA, RITI – un aktīvs nozares interešu pārstāvis. Pēdējos 5 gados bijis SPRK vadītājs. Latvijas patriots, sabiedriksi aktīva persona.

Kirils Solovjovs, LR Aizsardzības ministrijas vecākais eksperts

Kirils Solovjovs ir Informācijas tehnoloģiju drošības pētnieks, viens no CERT.LV Drošības ekspertu grupas dibinātājiem. Viņa vadībā izstrādāts pirmais regulējums Latvijā, kas nosaka vienotus IKT drošības standartus valsts un pašvaldību iestādēm: Ministru kabineta noteiktumi Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”. Šobrīd norit darbs pie atbildīgas ievainojamību atklāšanas politikas ieviešanas, kas nosaka kārtību, kādā sabiedrības locekļi var ziņot par IKT sistēmās atrastajām ievainojamībām

Edgars Strods, Lattelecom produktu attīstības daļas direktors

Latvijas iedzīvotāju un tūristu ērtībām Lattelecom ir izveidojis lielāko publiskā WiFi tīklu Latvijā ar vairāk nekā 4 500 piekļuves punktiem kafejnīcās, veikalos, tirdzniecības centros, sabiedriskā transporta pieturās, parkos un citās vietās. Bezmaksas WiFi punkti nodrošina visiem Latvijas iedzīvotājiem un tūristiem ērti lietot bezmaksas internetu.

Priekuļu tehnikuma IT grupa / Andrejs Rampāns, Aleksandrs Ļubinskis, Juris Joksts

Priekuļu tehnikumā izveidota un attīstīta tehnoloģiskā vide IT jomā, kuru ikdienā izmanto vairāk kā 1000 lietotāju. Izveidotās tehnoloģijas nodrošina praktisko vidi datorsistēmu izglītības programmas īstenošanai mācību procesā, sagatavojot jaunos datorsistēmu tehniķus, kā arī nodrošinot iespēju modernas informācijas tehnoloģijas iepazīt un izmantot Vidzemes reģiona pamatskolu un vidusskolu skolēniem un nozares pedagogiem. Pateicoties šai videi, tehnikumā tiek rīkoti novada, reģiona un valsts līmeņa IT nozares pasākumi: meistarības konkursi datorsistēmu tehniķiem un programmētājiem.