Eižena Āriņa balva datorikā ir viens no prestižākajiem apbalvojumiem Latvijas informācijas un tehnoloģiju (IT) nozarē. Tā izceļ Latvijas IT nozares izcilākos profesionāļus, kas snieguši nozīmīgu teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā un praktisku ieguldījumu IT jomā, izstrādājot un ieviešot novatoriskus un sabiedrībai aktuālus IT risinājumus. Balvu pasniedz Exigen Services Latvia, Latvijas Zinātņu akadēmija un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds.

2000. gadā dibināto balvu, kas nosaukta par godu Latvijas datorzinātnes pamatlicējam profesoram Eiženam Āriņam, var iegūt tikai reizi mūžā. Tās ieguvējs saņem stipendiju 2500* eiro apmērā, diplomu un īpašu zelta medaļu.

* pirms ienākuma nodokļa nomaksas

Eižena Āriņa balvas līdzšinējie laureāti

Dr.habil.math. Aivars Lorencs

Eižena Āriņa balva 2016.gadā par teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā. A.Lorencs devis lielu ieguldījumu datorzinātnes teorijas attīstībai Latvijā, izstrādājot teorētiskos pamatus tēlu pazīšanas, objektu klasifikācijas, kriptogrāfijas, signālu un attēlu apstrādes risināšanai.

Dr.h.c. Valdis Lokenbahs

Eižena Āriņa balva 2016.gadā. par praktisku ieguldījumu IT jomā. V.Lokenbahs ir viens no Latvijas IT nozares celmlaužiem. Viņš radījis simtiem IT nozares darba vietu Latvijā un ar savu profesionālo darbību veicinājis Latvijas eksporta attīstību, tostarp bijis vairāku Latvijā nozīmīgu IT organizāciju dibinātājs – LIKTA, RITI.

Sergejs Skusovs

Eižena Āriņa balva 2015.gadā par praktisku ieguldījumu IT jomā, izstrādājot un ieviešot novatoriskus un sabiedrībai aktuālus IT risinājumus, uzvarēja SIA “Meditec” radošais direktors Sergejs Skusovs, kurš izstrādājot sistēmu “Emy”, kļuva par vienu no pirmajiem “Windows 8” dizaina valodas ieviesējiem Latvijā. Tāpat S. Skusovs izstrādāja informācijas sistēmu “Health Point”. “Health Point” ir Latvijā pirmā izstrādātā platforma pacientiem, kas vienuviet nodrošina dažādu ar veselību un veselības aprūpi saistītu jautājumu risināšanu.

Audris Kalniņš

Eižena Āriņa balva 2015.gadā par teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā. Audris Kalniņš ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LU MII) vadošais pētnieks , kurš, balstoties uz iepriekš iegūto lielo pieredzi modelēšanas valodu un modelēšanas rīku būvē, LU MII izvērsa jaunu pētījumu virzienu – modeļu transformāciju valodu izstrādi.

Viesturs Ozoliņš

Eižena Āriņa balva 2014.gadā. Par praktisku ieguldījumu IT jomā, izstrādājot un ieviešot novatoriskus un sabiedrībai aktuālus IT risinājumus, ir vadījis CSDD e-pakalpojumu platformas un ar to saistītās mobilās aplikācijas izstrādi, lai nodrošinātu ērtu iespēju autovadītājiem saņemt tiem aktuālo informāciju, izmantot CSDD pakalpojumus un veikt maksājumus tiešsaistē. E.csdd.lv pakalpojumus pašlaik izmanto vairāk nekā 320 tūkstoši autovadītāju visā Latvijā.

Ivars Biļinskis

Eižena Āriņa balva 2014.gadā. Par nozīmīgu teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā, ir izstrādājis signālu neregulārās diskretizācijas teorijas un to pielietojumu risinājumus, kas jaunu IT produktu izstrādātājiem sniedz iespējas daudz efektīvāk apstrādāt dažāda veida signālus. Viņa darbs jau ir pielietots dažādu specifisku IT sistēmu izstrādē un izgatavošanā, kā arī bijis par pamatu mēriekārtu radīšanai un 35 jauniem izgudrojumiem.

Jānis Erts

Eižena Āriņa balva 2013.gadā. Radīji iniciatīvu platformu Manabalss.lv, ar kuras palīdzību ikviens interneta lietotājs var vākt parakstus sev interesējošu likumprojektu ierosināšanai, tādējādi daudz ērtāk un efektīvāk ietekmējot lēmumu pieņemšanu valstī. Platforma tiek aktīvi izmantota un vairāki ierosinātie likumprojekti jau ir īstenojušies, savukārt citi pašlaik atrodas Saeimas izskatīšanā.

Aldis Baums

Eižena Āriņa balva 2013.gadā. Viens no vadošajiem konstruktoriem Latvijas pirmā diskrētās darbības elektronisko lampu datora LM3 izstrādē un strādājis arī kopā ar Eiženu Āriņu. Veicis aparatūras un programmatūras izstrādi kosmiskajiem pētījumiem, tai skaitā Marsa izpētei. A. Bauma darba pieredze plaši izmantota, veidojot jaunas sistēmas rūpniecības automatizācijai un lauksaimniecībai, turklāt pavisam nesen izstrādātas arī jaunas metodes enerģijas ekonomijai.

Jānis Grundspeķis: Eižena Āriņa balva 2012.gadā. Profesors, vairāku jaunu zinātnisku virzienu attīstītājs. Viņa nozīmīgākais zinātniskais sasniegums ir unikālas struktūrmodelēšanas pieejas izstrāde, kas paredzēta sarežģītu tehnisku sistēmu modelēšanai, analīzei un tehniskajai diagnostikai. Pašlaik J.Grundspeņķis ir viens no spēcīgākajiem Latvijas pētniekiem mākslīgā intelekta jomā.

Andris Ambainis

Eižena Āriņa balva 2012.gadā. 31 gada vecumā kļuva par jaunāko akadēmiķi Latvijas Zinātņu akadēmijas vēsturē. A.Ambainis ir viens no vadošajiem kvantu skaitļošanas pētniekiem ne tikai Latvijas, bet visas globālā mērogā, un viņa pētījumu rezultāti ir starp visbiežāk citētajiem pasaulē.

Ļevs Kacnelsons

Eižena Āriņa balva 2008.gadā. Latvijā nodarbojies ar matemātisko modelēšanu un simulāciju, savukārt ASV strādājis pie procesa statistiskās kontroles izstrādes, saņēmis starptautisku godalgu par daudzsološu tehnoloģiju ātrdarbīgo mikroprocesoru izstrādē. Viņa izstrādātās sistēmas tika ieviestas elektroniskajā rūpniecībā un kuģubūves nozarē.

Jānis Bārzdiņš

Eižena Āriņa balva 2006.gadā. Bārzdiņš ir Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, habilitēts datorzinātņu doktors un profesors, izcils datorzinātņu speciālists, viens no vadošiem informācijas tehnoloģiju skolas pamatlicējiem un veidotājiem Latvijā. Bārzdiņa aktīvais zinātniskais darbs ir ievērojami paaugstinājis matemātikas un datorzinātņu prestižu dabas un inženierzinātņu vidū, sekmējot Latvijas zinātnes atpazīstamību pasaulē.

Jānis Osis

Eižena Āriņa balva 2004.gadā. Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes profesors. Nodarbojas ar topoloģisko modelēšanu, tās lietojumiem tehniskajā un medicīniskajā diagnostikā, objektorientēto sistēmu analīzi, modelēšanu un projektēšanu. Viņa zinātnisko darbu sarakstā ir vairāk nekā 165 zinātniskie darbi, tai skaitā 7 monogrāfijas, mācību grāmatas un mācību līdzekļi, bijis viesprofesors vairākās pasaules vadošajās universitātēs.

Vilnis Detlovs

Eižena Āriņa balva 2002. gadā. Latviešu matemātiķis, ilggadējs pasniedzējs Latvijas Universitātē, kā arī viens no pirmajiem latviešu programmētājiem. Pasaules atzinību guvis kā rekursīvo funkciju un Markova normālo algoritmu ekvivalences pierādījuma autors. Pie viņa zinātniski pētnieciskajām interesēm piederēja mūzikas tekstu analīze un sintēze ar matemātiskām metodēm, kā arī latviešu tautas dziesmu melodiju kodēšana un pētīšana.

Rūsiņš Mārtiņš Freivalds

Eižena Āriņa balva 2000. gadā par darbu ciklu „Efektīvi varbūtiski algoritmi”. R.M. Freivalds ir latviešu datorzinātnieks, matemātiķis, ilggadējs Latvijas Universitātes profesors un Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, kura pētījumi ir starptautiski atzīti. Profesors Freivalds joprojām aktīvi darbojas zinātnē, un viņa zinātnisko interešu lokā ietilpst induktīvie izvedumi, varbūtiskie algoritmi, datorzinātnes matemātiskie pamati, algoritmu teorija un kvantu skaitļošana. Freivalds ir Latvijas kvantu skaitļošanas zinātniskās skolas pamatlicējs.

*Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta 1.daļas 10.punktu, balvai, kuras kopējā vērtība taksācijas gadā pārsniedz EUR 143, tiek piemērots IIN, kas tiek ieturēts no balvas saņēmēja.