Exigen Services Latvia

Exigen Services Latvia ir viens vadošajiem un pieredzējušākajiem IT uzņēmumiem Latvijā, kas izstrādā un uztur informācijas sistēmas gan valsts pārvaldei un pašvaldību uzņēmumiem, gan vadošajiem finanšu, apdrošināšanas, telekomunikāciju, transporta un citu nozaru uzņēmumiem Latvijā un pasaulē.

Uzņēmuma mātes kompānija ir Amerikas IT konsultāciju uzņēmums Return on Intelligence, un globāla mēroga projektos Latvijas uzņēmums sadarbojas ar citiem starptautiskā uzņēmuma izstrādes centriem Amerikā, Austrumeiropā, Krievijā un Austrālijā.

Pateicoties atzītai profesionālajai kompetencei, augstiem kvalitātes standartiem, tehnoloģiju pārzināšanai un nozaru pieredzei, Exigen Services Latvia vairāk nekā 300 profesionāļu komanda prot izveidot IT sistēmas, sākot no apjomīgiem datu noliktavu un organizāciju e-pārvaldības risinājumiem, līdz moderniem risinājumiem mobilajām lietotnēm. Uzņēmuma darbības mērogs – Baltijas valstis, Rietumeiropa un Ziemeļamerika.

Latvijas Zinātņu akadēmija

Latvijas Zinātņu akadēmija ir 1946. gada 14. februārī dibināta nacionālas nozīmes nevalstiska zinātniska institūcija, kura apvieno vairāk nekā 300 Latvijas Republikas un pasaules zinātniekus dabaszinātņu, inženierzinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu jomā, kuras darbību finansē un atbalsta valsts.

Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds

Nodibinājums Rīgas Tehniskās universitātes attīstības fonds ir dibināts 2002. gada 15. aprīlī. Tā mērķis ir veikt sabiedriskā labuma darbību, piesaistīt organizāciju, juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, lai augstākās tehniskās izglītības iestādes veidotu par moderniem izglītības, zinātnes un kultūras centriem Latvijā.