Arins_300Eižena Āriņa balva nosaukta atzītā Latvijas datorzinātnes pamatlicēja vārdā.

Eižens Āriņš (1911—1987) bija matemātiķis, viens no pirmajiem zinātniekiem, kurš 50. gados Latvijā pievērsies datortehnikai.

E. Āriņš beidzis Latvijas Universitāti un 50. gadu otrajā pusē pievērsies t.s. kibernētikas problēmām. Profesors bija iecerējis izveidot Latvijā koplietošanas skaitļošanas centru, kas būtu apgādāts ar datoriem, un 1959. gada novembrī tika nodibināts Latvijas Valsts Universitātes Skaitļošanas centrs (vēlākais LU Matemātikas un informātikas institūts). Divdesmit gadus vadot institūtu, E. Āriņš veltīja daudz pūļu jaunu pētniecības virzienu iedibināšanai un jaunu, talantīgu matemātiķu paaudžu skološanai, plaši iesaistot zinātni valsts ekonomikas un pārvaldes attīstīšanā. Viņš bija arī ilggadējs LU docētājs un viens no redzamākajiem matemātiskās domas rosinātājiem un datortehnikas pielietošanas organizētājiem Latvijā.

E. Āriņa zinātniskais darbs saistīts ar deskriptīvo funkciju teoriju, vēlāk arī ar daļēji mainīgo funkciju teoriju. 50. gadu otrajā pusē vienlaikus ar vēl neierasto datoru apguvi un to iespēju teorētisku analīzi veica vienus no pasaulē pirmajiem pētījumiem pašorganizējošos sistēmu izveidē. Viņš daudz nodarbojies arī ar dažādu tautsaimniecības nozaru automatizētās vadības sistēmu praktisku izstrādi.

Profesors darbojās jomā, kas Latvijā tajā laikā bija jauna – datoru lietošana zinātnē un tautsaimniecībā, kā arī aktīvi piedalījās programmētāju profesijas izveidošanā Latvijā. E. Āriņš Latvijā licis pamatus nozarei, kura drīz vien kļuva par straujāk augošo industriju pasaulē.