Lūdzu izpildiet visus laukus.

Pieteicēja dati

Vārds

Uzvārds

Organizācija

Tālrunis

E-pasts

Atzīmējiet, ja piesakāt pats sevi

Informācija par balvas pretendentu

Pretendenta vārds, uzvārds:

Pretendenta pārstāvētā organizācija:

Pretendenta amats:

Pretendenta tālruņa numurs:

Pretendenta e-pasta adrese:

Pretendenta sasnieguma(-u) apraksts
(līdz 1000 zīmēm) – raksturojiet, ar kādiem projektiem, risinājumiem vai citiem sasniegumiem pretendents var lepoties. Ar ko tie izceļas, ir unikāli, nozīmīgi. Kā pretendenta darbs tiek izmantots datorzinātnes teorijā vai praktisku risinājumu ieviešanā.

Pretendenta darba mērķis
(līdz 1000 zīmēm) – norādiet, kādai auditorijai izstrādātie risinājumi ir paredzēti, kāpēc tie ir aktuāli un kādas vajadzības atrisina.

Pretendenta nodrošinātie ieguvumi datorzinātnes jomai un plašākai sabiedrībai
(līdz 1000 zīmēm) – pastāstiet, kā un cik plaši izstrādātie risinājumi pašlaik tiek izmantoti un kādus ieguvumus tie nodrošina? Kāda ir to izmantošanas perspektīva nākotnē.